Copyright

COPYRIGHT © 2015 Lex van Eck-Luchtvaartschilder, alle rechten voorbehouden!

Het copyright van de inhoud van deze site berust bij Lex van Eck te Heumen.

De informatie en foto’s op deze website mogen op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, digitaal of op welke andere wijze dan ook.

Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lex van Eck .